Zgodovina

Konzorcij je začel svojo pot s ciljem povezovanja in uresničevanja skupnih interesov ter potreb na izobraževalnem in razvojnem področju 7. oktobra 2003, ko so se s pismom o nameri za dolgoročno sodelovanje zavezali štirje šolski centri: Šolski center Novo mesto, Šolski center Velenje, Šolski center Celje in Šolski center Ptuj.

Kasneje so se Konzorciju šolskih centrov pridružili še trije šolski centri:

  • 31. marec 2005 Šolski center Nova Gorica (takrat še Tehniški šolski center Nova Gorica)
  • 18. maj 2005 Šolski center Kranj (takrat še Tehniški šolski center Kranj) in
  • decembra 2011 še Šolski center Ljubljana.

Glavna namena povezovanja šolskih centrov v konzorcij sta bila stalno izboljševanje izobraževalnega procesa ter vzpodbujanje inovativnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Področja skupnega interesa, ki so jih člani identificirali že v pismu o nameri, so bila sodelovanje pri razvoju izobraževalnih programov, projektov, metod izobraževanja strokovnega kadra in razvoju modela medpodjetniškega izobraževalnega centra.

15. februarja 2006 je vlada Republike Slovenije dala soglasje k ustanovitvi Konzorcija šolskih centrov ina tako je bil na podlagi 52. člena Zakona o zavodih z Aktom o ustanovitvi skupnosti zavodov ustanovljen Konzorcij šolskih centrov.

Lansko leto, 2013, je Konzorcij praznoval že svojo 10-letnico delovanja, ki jo lahko ovekoveči s številnimi uspešno izvedenimi aktivnostmi, projekti in pobudami na področjih, ki si jih je začrtal že ob samem nastanku.