Usposabljanje mentorjev

V okviru projekta »Usposabljanje mentorjev« izvajamo usposabljanje mentorjev, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe.

Konzorcij član EUproVET

Decembra 2015 je Konzorcij šolskih centrov Slovenije postal član enega izmed štirih največjih EU združenj za izvajalce poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Razvoj UPD

Decembra 2017 smo zaključili s projektom »Razvoj UPD 2017« – razvojne aktivnosti na področju izpopolnjevanja oziroma usposabljanja za potrebe dela v letu 2017. K sodelovanju so bile povabljene vse srednje šole, v okviru katerih so organizirani MIC-i in vse ostale srednje šole, ki izvajajo programe iz prijavljenih področij ter višji strokovni šoli, v okviru katerih je organiziran MIC.