Članstvo v EUproVET

Decembra 2015 je Konzorcij šolskih centrov Slovenije postal član EUproVET, enega izmed štirih največjih EU združenj za izvajalce poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Poslanstvo EUproVETa je zastopati interese izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja znotraj Evropske Komisije ter dosegati skupne cilje na evropski politični ravni, v državah članicah in tistih izven EU ( Balkan, Norveška,…) na področju ustvarjanja kvalitetnega kadra za trg dela. EUproVET prispeva k udejanjenju evropskega programa s sledečimi pobudami: ponuditi trgu dela kvalitetno usposobljeno in kreativno delovno silo; prispevati k socialni vključenosti, tako iz socialnega, kot tudi iz ekonomskega vidika; biti aktiven partner v vseživljenjskem učenju; omogočati mehke prehode v višje nivoje izobraževanja; prispevati k odprtosti Evropskega prostora: z ustvarjanjem učnih okolij, ki bodo mladim na vseh nivojih nudila ustrezne izzive kot tudi priložnosti za potrebne kompetence, tudi na način “učenje z delom” (learning by doing), s promocijo transnacionalne mobilnosti za dijake, študente, mlade delavce, vajence in učitelje, in tudi za delodajalce.

Več o EUproVETu si lahko preberete na: http://www.euprovet.eu