IBO

Na pobudo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport se je lani v Medpodjetniških izobraževalnih centrih začela dejavnost IBO – Izobraževanje brezposelnih oseb, ki se nadaljuje tudi letos in se bo izvajala tudi v prihodnjih letih. Dejavnost je 100 % financirana s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Projekt je namenjen izključno izobraževanju brezposelnih oseb na področju Republike Slovenije. Izobraževanje je za vse udeležence brezplačno.

Programi izobraževanja za pridobitev dodatnih poklicnih kompetenc so oblikovani na podlagi potreb na trgu dela in na podlagi 68. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS št. 79/06) ter upoštevajoč trende nekaterih storitvenih dejavnosti v družbi, ki jih lahko opravlja nekdo kot posameznik in mu lahko nudijo preživetje.

Vsi programi usposabljanj trajajo 104 pedagoške ure. Poudarek je na praktičnem usposabljanju – delo v delavnicah, ogledi primerov dobrih praks na terenu. 40% vsebin je naravnanih strokovno teoretično, 60% pa izrecno praktično. Programi se izvajajo na naslednjih strokovnih področjih: strojništvo, mehatronika, elektrotehnika, računalništvo, lesarstvo, gradbeništvo, zdravstvo, gostinstvo, obnovljivi viri energije.