Munus 2

MUNUS 2 – Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012

VIZITKA:

 • Trajanje projekta: april 2008 – april 2013
 • Vrednost projekta: 6.848.242,00 EUR
 • Število vključenih šol: 83 (kar predstavlja 70% vsega poklicnega in srednjega strokovnega šolstva na Slovenskem)
 • Aktivno vključenih v projekt: 350 strokovnjakov s področja izobraževanja
 • Partnerji v projektu:
  Konzorcij šolskih centrov
  – Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
  – Iskra Avtoelektrika d.d.
 • Sodelujoče strokovne organizacije: Center RS za poklicno izobraževanje, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo

O PROJEKTU:

Ministrstvo za šolstvo in šport (sedanje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) je v Uradnem listu RS, št.: 33/2008 objavilo »Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012«. Projekt MUNUS 2, ki ga je v imenu Konzorcija šolskih centrov prijavil Tehniški šolski center Nova Gorica, je bil s sklepom št. 54450-5/2008/9 z dne 6.6.2008 izbran za sofinanciranje izvedbe projekta št.: 3311-08-985004 z Ministrstvom za šolstvo in šport.

Projekt MUNUS 2 je predstavljal strokovno podporo pri uvajanju prenovljenih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju. Novi programi s področja tehnike, zdravstva in kozmetike, farmacije, gostinstva in turizma, steklarstva, papirništva, tekstila in usnjarstva, kemije, optike, prometa in zvez, oblikovanja in fotografije, tiskarstva ter multimedije so modularno grajeni in mednarodno primerljivi, povezujejo splošno, strokovno in praktično znanje, omogočajo medpredmetno povezovanje in povezavo z gospodarstvom (20 % vsebin kurikula sooblikujejo delodajalci). Vsekakor taki programi upoštevajo potrebe po sodobni, kvalitetni in razvojno usmerjeni izobrazbi mladine in nudijo le-tej večjo zaposljivost.

S pomočjo MUNUSa 2 smouvedli prenovljene izobraževalne programe v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike in ostalih zgoraj navedenih strokovnih področij; postavili smo temelj za večjo kakovost in učinkovitost izobraževalnega sistema skladno s strateškimi usmeritvami Slovenije in EU; ter prilagodili šolski sistem lokalnim potrebam gospodarstva z več praktičnega usposabljanja v delovnih organizacijah.

Projekt se je izvajal na šestih med seboj povezanih vsebinskih področjih:

 • Izvedbeni in odprti kurikul, ocenjevanje znanja, minimalni standardi
 • Priznavanje neformalno pridobljenega znanja
 • Osebni izobraževalni načrti in mape učnih dosežkov za dijake
 • Učna gradiva v različnih oblikah
 • Kakovost
 • Promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja

Podrobnosti o projektu:

Zbornik MUNUS 2
https://munus2.scng.si/files/2012/10/ZBORNIK_Munus2.pdf

Zgibanke po vsebinskih področjih
https://munus2.scng.si/files/2012/10/Munus_KURIKUL.pdf
https://munus2.scng.si/files/2012/10/Munus_NPZ_NG-tisk-9.10.2012_210x210.pdf
https://munus2.scng.si/files/2012/10/Munus_MUD.pdf
https://munus2.scng.si/files/2012/10/Munus_UG.pdf
https://munus2.scng.si/files/2012/10/Munus_KAKOVOST.pdf
https://munus2.scng.si/files/2012/10/Munus_PROMOCIJA.pdf

Nazaj na arhiv projektov